Genel

2023 ve Ötesinde İş ve Yaşamı Dönüştürecek Teknoloji Trendleri

Accenture, gelecek on yılı etkileyecek en önemli teknoloji trendlerini açıkladığı Technology Vision raporunu yayınladı. Rapor, dört temel teknolojinin yükselişi üzerine odaklanıyor. Bilim ve teknoloji arasındaki bağlantı giderek güçlenecek.

Veri, işletmeler ve sektörler arasında rekabet avantajı sağlayan temel bir farklılaşma aracı haline geliyor. Dijital kimlik ise dijital ve fiziksel dünyalar arasında geçişin temelini oluşturuyor. Bu dört teknolojinin birleşimi, insanların çalışma ve yaşama şeklini dönüştürecek. Yapay zeka, geleceği şekillendirecek ve özellikle generatif yapay zeka (örneğin ChatGPT) önemlibir dönüşüm getirecek. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte dijital ve fiziksel dünyalar arasındaki sınırlar da giderek ortadan kalkacak. Accenture raporunda bu durumu “teknolojinin yeni gerçekliğimizin temellerini oluşturmasıyla, artık paralel olarak atomlar ve bitler dünyasında yaşıyoruz” şeklinde ifade ediyor. Sektöre özel ağlar gibi öne çıkan duyurular,  işletmelerin sürdürülebilirliği merkeze almasına ve değişen koşullara daha hızlı adapte olmasına yardımcı oluyor.