Genel

Gıda Sektöründe Gümrük ve İthalat Yönetimi Gelişmeleri

Gıda sektörü, küresel ticaretin can damarıdır ve gümrük ile ithalat yönetimindeki değişiklikler bu sektörü doğrudan etkiler. 2023 yılında gümrük ve global ticaret alanında yaşanan önemli değişiklikler, gıda sektöründeki işletmelerin operasyonlarını ve stratejilerini yeniden değerlendirmelerini gerektirdi. Geçtiğimiz yıl özellikle Avrupa ve diğer küresel pazarlarda yaşanan bazı güncellemeleri birlikte inceleyelim;

Yeni Ürün Kodları ve İthalat Kontrolleri

2023’ün başlarında, gümrük kodlarında yapılan güncellemeler ve İthalat Kontrol Sistemi 2 (ICS2) gibi yeni ithalat kontrolleri, gıda sektöründe dikkatli yönetim ve uyum gerektiren önemli değişiklikler arasında yer aldı. Bu tür güncellemeler, gıda ithalatçılarının ve ihracatçılarının, ürün sınıflandırmalarını ve gümrük işlemlerini bu yeni düzenlemelere göre ayarlamalarını zorunlu kıldı.

Küresel Kurumsal Vergi ve Serbest Ticaret Anlaşmaları

AB’nin çok uluslu şirketler için getirdiği asgari %15 kurumsal vergi oranı ve AB ile Singapur ve Vietnam arasındaki serbest ticaret anlaşmalarındaki değişiklikler, gıda sektöründeki uluslararası işletmeleri etkileyen önemli gelişmeler oldu. Bu tür düzenlemeler, gıda sektöründeki işletmelerin finansal planlamalarını ve uluslararası ticaret stratejilerini yeniden gözden geçirmelerini gerektirdi.

Karbon Dioksit İçin Tazminat Mekanizması (CBAM)

AB’nin, özellikle yüksek karbon emisyonlarına neden olan bazı ürünlerin ithalatına yönelik getirdiği yeni vergiler, gıda sektöründe sürdürülebilirlik ve çevre dostu üretim pratiklerini daha da önemli hale getirdi. Bu durum, gıda üreticilerini daha çevreci üretim yöntemlerine yönlendirerek, sektördeki sürdürülebilirlik standartlarının yükseltilmesine katkı sağladı.

2023 yılında gümrük ve ithalat yönetiminde yaşanan bu ve benzeri gelişmeler, gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için fırsatlar sunuyor. Bu değişikliklere hızlı ve etkili bir şekilde uyum sağlayarak, rekabet avantajlarını koruyabilir ve hatta artırabilirsiniz. AIFTeam olarak, gıda sektöründeki işletmelere bu dönüşüm sürecinde rehberlik etmek ve destek olmak için buradayız. Gümrük ve ithalat yönetimindeki yeniliklere adaptasyon, sektördeki işletmelerin küresel ticarette başarılı olmalarının anahtarıdır.